KARAR:1
Meslek grubu üyelerimize yönelik 5 Ekim 2016 Çarşamba 09:00 - 12:00 saatleri arasında Odamız eğitim salonunda yangın tesisatı uygulamasıyla ilgili eğitim düzenlenmesine, yapılacak ikramların komite bütçemizden karşılanmasına.07.09.2016.47

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.09.2016.47

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.07.09.2016.47
Haber Tarihi : 23/9/2016
Paylaş