KARAR: 1
İlimizdeki ticari hayatın canlanması açısından Manisa'daki Er Eğitim
Tugayının İlimize getirtilmesi hususunda alınan kararın akibetinin  Yönetim Kurulumuzdan sorulmasına.06.04.2010.16 
KARAR:2 
İlimizdeki konaklama potansiyelinin (yılda otelde kalabilecek kaç misafiriniz geliyor v.b. gibi) belirlenebilmesi için (Turizm Platformundan da görüş alınarak)   Odamız Web Sayfasında anket yapılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına ayrıca Turizm İl Müdürlüğünden İlimizdeki otellerde doluluk oranının tekrardan istenilmesine.06.04.2010.16
KARAR:3
Mayıs  Ayı içersinde Prof.Dr.Arman KIRIM tarafından Odamız Salonunda seminer  verilmesi teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.06.04.2010.16
KARAR:4
Öğrenci yurtları alt grubumuz sorunlarının ele alınacağı bir toplantının Nisan ayı içersinde Odamız Salonunda yapılmasına  ve konu hakkında Komite Üyemiz Hüseyin GÜRSOY çalışma yapılmasına.06.04.2010.16
KARAR:5
Komite üyelerimizden gelen vaki şikayetlerden şehrimizin kafetarya ve eğlence merkezlerinin yoğun olduğu yerlerde genel asayiş problemlerinin sıklıkla görüldüğü ve bu tür olumsuz olayların önlenebilmesi bakımından Yönetim Kurulumuzca İl Emniyet Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına.
KARAR:6
Resmi kuruluşların işlettiği misafirhanelerin amacına uygun şekilde ve kendi mensuplarına ve ailelerine hizmet vermesi ve kamu kuruluşlarının işlettiği restoran,   çay bahçesi, düğün salonları  gibi yerlerin günümüz piyasa şartlarına uygun hareket edip etmediği hususunun araştırılması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.06.04.2010.16
KARAR :7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.04.2010.16
KARAR: 8
Dilek ve temenniler dinlendi.06.04.2010.16
Haber Tarihi : 16/4/2010
Paylaş