KARAR:1
Tığcılar Mahallesi Pek Sokakta yer alan yetkisi olmadan sigorta işlemleri yapmasıyla ilgili SEPAŞ Enerji Ödeme Noktası'nın Sigortanın Hazine Müsteşarlığına Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı ile bildirilmesine.22.09.2016.44

KARAR:2
SEPAŞ Enerji Ödeme Noktalarının yetkileri olmadan sigorta işlemleri yapmasıyla ilgili görüşmek üzere Özel Kalem Servisi tarafından SEPAŞ Müdürlüğü'nden randevu alınmasına.22.09.2016.44

KARAR:3
Sigorta acentelerinin düşen komisyonlar ve tek tip acente sözleşme ile ilgili SAİK ve TOBB'un yapmış olduğu çalışmaların hala bir sonuç vermemiş olması ve bu konudaki SAİK ve TOBB'un eylem planı hakkında çalışmaların hangi aşamada olduğu ile ilgili Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılarak detaylı bilgi istenmesine.22.09.2016.44

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.22.09.2016.44

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.22.09.2016.44
Haber Tarihi : 21/10/2016
Paylaş