KARAR:1
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 05.09.2016 tarih ve 16850 sayılı yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.26.09.2016.40

KARAR:2
Orman Bölge Müdürlüğü'nün 26.09.2016 tarihli yeni tebliğ hakkındaki yazısı.
Malumat hasıl olduğuna.26.09.2016.40

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2015/1825 Esas sayı ve 09/09/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 01/04/1995 -28/02/2015 tarihleri arasında çalıştığı bildirilen, kavak ağacı kesimi ve nakliyesi işlerinden sorumlu olan bir kişinin alabileceği emsal ücretin yıllara ve aylara göre net ve brüt ücretlerinin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.26.09.2016.40

KARAR:4
Toplantılara iştirak etmemesi sebebiyle üyeliği düşen Hakan ALAÇAM'ın yerine sıradaki yedek üyemizin komite asıl üyesi olarak toplantılarımıza davet edilmesine.26.09.2016.40

KARAR:5
Komite Başkanı Hakan ALAÇAM'ın komite üyeliğinin sona ermesi sebebiyle Komite Başkanlığı'na Murat BAYRAK'ın getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.26.09.2016.40

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.26.09.2016.40

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.26.09.2016.40

Haber Tarihi : 21/10/2016
Paylaş