KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen, EMTA Enerji Elektrik İnşaat ve Mühendislik Ticaret A.Ş.'nin 27.09.2016 tarihli fatura onayı hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırma ve değerlendirme sonucu yazı konusu faturanın piyasa rayiçlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.28.09.2016.48

Haber Tarihi : 21/10/2016
Paylaş