KARAR:1
Meslek grubu üyelerimize yönelik 9 Kasım 2016 Çarşamba Günü 09.00-12.00 saatleri arasında Odamız eğitim salonunda "Buhar Kazan Tesisatı" ile ilgili eğitim düzenlenmesine, yapılacak ikramların komite bütçemizden karşılanmasına.05.10.2016.49

KARAR:2
"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" ile ilgili Bilişim ve Planlama Servisimiz tarafından Odamız Üyelerine toplu e posta gönderilmesine. 05.10.2016.49

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.10.2016.49

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.05.10.2016.49
Haber Tarihi : 21/10/2016
Paylaş