KARAR:1 
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü'nün kıymet takdiri talep ettiği, 10/08/2016 tarih ve 60151828-663.05-9289 sayılı, Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 23/08/2016 tarih ve 11186901.02/852.99/2001 sayılı, Ferizli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 23/08/2016 tarih ve 21517564-301-07-15-336 sayılı yazıları görüşüldü.
Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kişi ve kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.28.09.2016.42

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28.09.2016.42

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.28.09.2016.42
Haber Tarihi : 21/10/2016
Paylaş