KARAR:1
Komite üyesi Muzaffer TOK'un meslek komite üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle yerine sıradaki yedek üyemizin komite asil üyesi olarak toplantılarımıza davet edilmesine.04.10.2016.29

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.10.2016.29

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.04.10.2016.29
Haber Tarihi : 21/10/2016
Paylaş