KARAR:1 
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/520 Esas Sayı ve 23/08/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı işyerinde 26/11/2013 ile 31/10/2015 tarihleri arasında, hızlı tren hattı tünelinde dinamitleme işinde çalışan tünel ateşçisi işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.10.2016.40

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/529 Esas Sayı ve 23/08/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 04/11/2013 – 24/06/2015 tarihleri arasında çalışan koğuş sorumlusu işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.10.2016.40

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/549 Esas Sayı ve 31/08/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, yaklaşık 2 yıllık tecrübeye sahip şirket ve şirket asfalt şantiyelerinde tırmıkçı olarak görev yapan bir işçinin aylık alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.10.2016.40

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/372 Esas Sayı ve 23/09/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 18 yıl kıdemi bulunan B-G sınıfı sürücü belgesine sahip Loder-Kepçe Operatörü olarak nakliyat ve inşaat sektöründe çalışan kişinin emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.06.10.2016.40

KARAR:5
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Arifiye Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 27/09/2016 tarih ve 3277 sayılı, cadde ve sokakların yol düzenlemelerinde kullanılmak üzere aşağıdaki listede belirtilen malzemelerin nakliye dahil (15 Km) birim fiyatlarının tespiti ile ilgili yazısı görüşüldü.
Aşağıdaki şekilde tespit edilen fiyatların Arifiye Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'ne, Ticaret ve Belgeler Servisimizce bir yazı ile bildirilmesine.06.10.2016.40

Malzemenin Adı:
Taş Tozu (Nakliyeli) 18,00-TL/ton 
Mıcır 1 Numara (Nakliyeli) 18,00-TL/ton
Mıcır 1 Numara (Yıkanmış,Tozsuz,Nakliyeli) 20,00-TL/ton
Mıcır 2 Numara (Nakliyeli) 18,00-TL/ton
Mıcır 2 Numara (Yıkanmış,Tozsuz,Nakliyeli) 20,00-TL/ton

KARAR:6
Meslek Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere meslek grubu üyelerimizle tarihi ve yeri daha sonra komitemizce belirlenerek bildirmek şartıyla, yemekli istişare grup toplantısı düzenlenmesine. Toplantıya Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Meslek Komite Başkanlarımızın, Özel Kalem Servisi tarafından davet edilmesine. Söz konusu yemekli istişare toplantısı için meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sms ve e-mail gönderilmesine.06.10.2016.40

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.10.2016.40

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.06.10.2016.40

Haber Tarihi : 21/10/2016
Paylaş