KARAR:1 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesinin 29/08/2016 tarih ve 2014/1108 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 14 yıllık kıdeme sahip işyerinde bekçi olarak çalışan şahsın 2014 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.13.10.2016.42

KARAR:2
Meslek Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere meslek grubu üyelerimizle 29 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 09:30'da Sakarya Parkta bulunan Gülpınar Restaurant'ta kahvaltılı istişare grup toplantısı düzenlenmesine. Toplantıya Meclis Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkanımızın Özel Kalem Servisi tarafından davet edilmesine. Söz konusu kahvaltılı istişare toplantısı için meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sms ve e-mail gönderilmesine.13.10.2016.42

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.10.2016.42

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.13.10.2016.42


Haber Tarihi : 28/10/2016
Paylaş