KARAR:1
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 23.08.2016 tarih ve 15883 sayılı Teknik Servislere Dair Tebliğ SGM 2016-17 hakkındaki yazısı görüşüldü.
İlgili tebliğin Bilişim ve Planlama Servisi tarafından meslek grubu üyelerimize toplu mail ile gönderilmesine.14.10.2016.38

KARAR:2
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Serdivan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 31/08/2016 tarih ve 3.00574768/1391 sayılı Bilirkişi Görevlendirme hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemiz Bilirkişisi Komite Başkan Yardımcısı Erol ÇİÇEK tarafından yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; söz konusu motosikletin zamanında bakım yapılaması sebebiyle motorunun arıza yaptığı, bu sebeple motosikletin arızalanmasında kullanıcı hatası olduğu yönünde karar alınmıştır.14.10.2016.38

KARAR:3
Beyaz eşya sektöründe bilgisayar ve televizyon satışlarında taksit sayısının azaltılması ve cep telefonu satışlarında kredi kartlarına taksitlendirme yapılamaması sebebiyle ticari işletmeler sıkıntılar yaşamaktadırlar. Aynı zamanda cep telefonlarına kredi kartına taksit yapılamazken GSM şirketlerinin yüksek vade farklarıyla taksitli olarak cep telefonu satışı yapmaları haksız rekabet yaratmaktadır. 
Sektörümüzdeki firmaların iş hacimlerinin artması ve yaşanılan ticari sıkıntıların düzelmesi amacıyla söz konusu haksız rekabetin müşteri lehine ortadan kaldırılması amacıyla cep telefonlarında da taksitli satışa izin verilmesi, bilgisayar ve televizyon satışlarındaki taksit sayısının arttırılması için Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.14.10.2016.38

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.10.2016.38

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.14.10.2016.38

Haber Tarihi : 28/10/2016
Paylaş