KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 01/09/2016 tarih ve 22182566/3925-5230 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.21.10.2016.41

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 17/10/2016 tarih ve 0515-373 sayılı KDV Muafiyeti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.21.10.2016.41

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/604 Esas sayı ve 17/10/2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu; davalı iş yerinde 14/09/2012 ile 03/11/2015 tarihleri arasında çalışan, mutfak temizlik personeli olarak çalışan işçinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.21.10.2016.41

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.10.2016.41

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.21.10.2016.41
Haber Tarihi : 9/11/2016
Paylaş