KARAR:1               
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/1071 Esas Sayı ve 28/09/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, Mayıs 2011 ile 05/09/2016 tarihleri arasında yaklaşık 5,5 yıl kadar Karayolları Genel Müdürlüğünün yol yapım işlerini yapan bir şirket bünyesinde kürekçi ve trafikçi (şantiyede çalışan araçların geçiş organizasyonu ve emniyetinin sağlanması) olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.03.11.2016.41

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/541 Esas Sayı ve 19/10/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 02/04/2012 – 06/05/2013 tarihleri arasında 1 yıl kadar mikser operatörü olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.03.11.2016.41

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/606 Esas Sayı ve 17/10/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 12/09/2013 ile 13/11/2015 tarihleri arasında çalışan, aşçı yardımcısı ve yemekhane sorumlusu olarak çalışan işçinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki net ve brüt asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.03.11.2016.41

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/621 Esas Sayı ve 20/10/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 29/08/2014 ile 12/08/2016 tarihleri arasında çalışan, yaklaşık 2 yıllık mesleki deneyimi bulunan, kamyon şoförü işinde çalışan bir işçinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki net ve brüt asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.03.11.2016.41

KARAR:5
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Ankara 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/664 Esas Sayı ve 05/10/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, kendine ait kepçe ile serbest olarak çalışan bir kepçe operatörünün 21/05/2015 tarihi itibariyle elde edeceği gelir miktarının, kepçe ile günlük çalışma miktarının mı yoksa operatör maaşının mı sorulduğunun ve makine cinsi, büyüklüğü belli olmadığından, adı geçen Mahkemeden bunun bir yazı ile talep edilmesine.03.11.2016.41

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.11.2016.41

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.03.11.2016.41

Haber Tarihi : 2/12/2016
Paylaş