KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/340 Esas Sayı ve 29/09/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, yaklaşık 13 yıllık bir tecrübeye sahip (hamurkar pişirici) fırıncı ustasının 22/04/2016 tarihi itibariyle alabileceği aylık ortalama ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise net 1,600-TL (BinAltıYüzTürkLirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.11.2016.30

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2015/441 Esas Sayı ve 18/10/2016 tarihli emsal ücret hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, yaklaşık 4 yıllık tecrübeye sahip markete halden mal temin eden depo sorumlusu olarak görev yapan bir işçinin aylık alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.11.2016.30

KARAR:3
Komite asil üyeliğine davet edilen 1. Sıradaki yedek üyemizin adres ve iletişim bilgilerinden kendisine ulaşılamaması sebebiyle 2. sıradaki yedek üyemizin komite asil üyesi olarak toplantılarımıza davet edilmesine.11.11.2016.30

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.11.2016.30

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.11.11.2016.30

Haber Tarihi : 2/12/2016
Paylaş