KARAR:1
Yönetmeliğe aykırı şubecilik ve yetkisiz acentelik yapanlarla Sakarya Emniyet Müdürlüğü karşısındaki firmalarla ilgili Komite üyelerimize gelen şifahi şikayetler değerlendirildi.
Söz konusu şikayetlerle ilgili TOBB Sigortacılık Müdürlüğüne, Sigorta acenteleri icra komitesine ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Müdürlüğü'ne gerekli incelemelerin yapılması için Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.17.11.2016.46

KARAR:2
TÜVASAŞ'da çalışan personellerin yetkisiz olarak sigorta aracılığı yapması ile ilgili Komite üyelerimize gelen şifahi şikayetler değerlendirildi.
Söz konusu şikayetlerle ilgili haksız kazanç sağlayan kişilerle ilgili görüşmek üzere Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın ziyaret edilmesine, söz konusu ziyaret için Özel Kalem Servisi tarafından randevu alınmasına.17.11.2016.46

KARAR:3
Kocaeli Ticaret Odası Sigortacılık ile ilgili Komitesi'nin daveti üzerine 2016 Aralık ayı içerisinde Kocaeli Ticaret Odası'nda komite üyelerimizin katılımıyla ortak komite toplantısı yapılmasına.17.11.2016.46

KARAR:4
Yetkisiz sigortacılık yapan SEPAŞ şubeleri ile ilgili SEPAŞ Genel Müdürlüğü'ne yapılan ziyaretle ilgili olarak şikayete konu olan SEPAŞ şubelerinin son durumları hakkında Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından SEPAŞ Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak bilgi alınmasına.17.11.2016.46

KARAR:5
Meslek Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere Yönetmelik ve sigortacılık sektöründeki kararlarla ilgili meslek grubu üyelerimize bilgi vermek ve yapılacak çalışmalarla ilgili istişare etmek üzere 2016 Aralık ayı içersinde yeri ve tarihi daha sonra belirlenmek üzere kahvaltılı toplantılar yapılmasına.17.11.2016.46

KARAR:6
2011 yılı aidat borçları zaman aşımına girecek olan 16.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.17.11.2016.46

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.17.11.2016.46

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.17.11.2016.46


Haber Tarihi : 2/12/2016
Paylaş