KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/916 Esas Sayı ve 05/08/2016 tarihli ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 2016 yılı bir öğün öğlen yemek ücretinin 4 çeşit standart yemeğin  5,00TL KDV dahil olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.17.11.2016.37

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/487 Esas Sayı ve 21/07/2016 tarihli ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, yaklaşık 6 yıllık tecrübeye sahip cafe de özellikle gece çalışan garson olarak görev yapan bir işçinin aylık alabileceği ve bahşişler dahil alabileceği ortalama net aylık emsal ücretin, bahşiş konusu göreceli bir kavram olması sebebiyle bahşiş konusunda herhangi bir ücret söylenmesi uygun değildir. Maaş konusunda aralarında özel bir sözleşme yok ise asgari ücret miktarı kadar olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.17.11.2016.37

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/589 Esas Sayı ve 28/09/2016 tarihli ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 10 yıllık kıdeme sahip ızgara ustası olarak çalışan işçinin 08/08/2016 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, asgari ücret miktarı ile asgari ücret miktarının 1,5 katı arasında olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.17.11.2016.37

KARAR:4
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Kocaeli Sanayi Odasının 23/09/2016 tarih ve 07/2970 sayılı müşterek toplantı talebi hakkındaki yazısı görüşüldü.
Toplantıyla ilgili 27. Meslek komitesi ile görüşülerek ortak tarih belirlenmiş olup, Meslek Komitemiz, Odamız 27. Meslek Komitesi ve Kocaeli Sanayi Odası 3. Meslek Komitesi ile Odamız toplantı salonunda 23 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 11:30'da müşterek toplantı yapılmasına. Toplantıdaki ikramların komite bütçesinden karşılanmasına toplantı tarihi hakkında Kocaeli Sanayi Odasına yazı yazılmasına.17.11.2016.37

KARAR:5
2011 yılı aidat borçları zaman aşımına girecek olan 5.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.17.11.2016.37

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.17.11.2016.37

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.17.11.2016.37

Haber Tarihi : 2/12/2016
Paylaş