KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 16/11/2016 tarih ve 21891 sayılı KDV Muafiyeti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.18.11.2016.42

KARAR:2
2011 yılı aidat borçları zaman aşımına girecek olan ve askı listesinde yer alan 04.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmalara Meslek Komitesi üyelerimizce duyurulması konusunda gerekli görüşmeler ve değerlendirmeler yapıldı.18.11.2016.42

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.18.11.2016.42

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.18.11.2016.42


Haber Tarihi : 2/12/2016
Paylaş