KARAR:1
Odamıza gelen ve komite havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 23.08.2016 tarih ve 15883 sayılı Teknik Servislere Dair Tebliğ SGM 2016-17 hakkındaki yazısı görüşüldü.
İlgili tebliğin Bilişim ve Planlama Servisi tarafından meslek grubu üyelerimize toplu mail ile gönderilmesine.21.10.2016

KARAR:2
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın 06/10/2016 tarih ve 23466773-110.05.02/120569 sayılı Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Değerlendirme ve Karar Kurulu Toplantısı hakkındaki yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.21.10.2016

KARAR:3
Odamıza gelen ve komite havale edilen T.C. Adapazarı Kaymakamlığı Tüketici İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 26/09/2016 tarih ve B.14.TRK.0.00.00.00-54.2068.11.737948 sayılı Bilirkişi Temini konulu yazısı görüşüldü.
Yazıya istinaden Adapazarı Kaymakamlığı Tüketici İlçe Hakem Heyetinde, satıcı veya sağlayıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda görev almak üzere, cep telefonu, tabletle ilgili Bayram Ersin GÜNER'in, bilgisayarla, elektronikle ilgili Seçkin ÖZGÜN'ün ilgili kuruma bildirilmesine.21.10.2016

KARAR:4
2017 yılında Meslek Grubumuz ile ilgili 05-08 Ocak 2017 tarihleri arasında ABD - Las Vegas'ta gerçekleştirilecek olan CES 2017 Tüketici Elektronik Fuarı için 4 gece 5 gün Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından KOSGEB destekleri de araştırılarak Meslek Grubu Üyemiz İmdat DELİCAN sorumluluğunda organizasyonun yapılmasına, fuarla ilgili meslek grubu üyelerimize toplu mail ile duyuru yapılmasına.21.10.2016

KARAR:5
"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" ile ilgili Bilişim ve Planlama Servisimiz tarafından Meslek Grubu Üyelerimize toplu e posta ve sms gönderilmesine.21.10.2016

KARAR:6
Fuar organizasyonu gerçekleştirildikten sonra Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.21.10.2016

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.10.2016

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.21.10.2016


Haber Tarihi : 2/12/2016
Paylaş