KARAR:1 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin 10/10/2016 tarih ve 2016/348 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu, yaklaşık 22 yıllık kıdeme sahip pano yapım sektöründe boyacı olarak çalışan şahsın 2016 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.10.11.2016.43

KARAR:2
Meslek Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere meslek grubu üyelerimizle 9 Aralık 2016 Cuma günü saat 19:00'da TunaTan Restaurant'ta SAÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mehmet Ali YALÇIN moderatörlüğünde yemekli istişare grup toplantısı(Yenilenebilir Enerjilerden Güneş Enerjisi ile ilgili Sunum yapılacaktır) düzenlenmesine.
Toplantıya Meclis Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkanımızın Özel Kalem Servisi tarafından davet edilmesine.Ayrıca EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) ve Elektrikçiler Odası'nın etkinliğe davet edilmesine.
Söz konusu yemekli istişare toplantısı için meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sms ve e-mail gönderilmesine. Etkinlikle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.10.11.2016.43

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.11.2016.43

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.10.11.2016.43
Haber Tarihi : 17/12/2016
Paylaş