KARAR:1 
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü'nün rayiç bedel talep ettiği, 27/09/2016 tarih ve 60151828-663.05-10643 sayılı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 24/10/2016 tarih ve 69064893-000-11998 sayılı, 26/10/2016 tarih ve 69064893-000-12087 sayılı, BELPAŞ Sakarya Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10/11/2016 tarih ve 154 sayılı, Ferizli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 10/11/2016 tarih ve 21517564-0-E.476/2172 yazıları görüşüldü.
Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.23.11.2016.45

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2015/527 esas sayı ve 29/09/2016 tarihli ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, yaklaşık 5 yıllık bir kıdemi bulunan Endüstri Meslek Lisesi Bölümü mezunu (TEKNO DEPO TEKNİSYENİ) sıfatıyla forklift kullanma belgesine sahip çalışanın 03/01/2014 tarihi itibariyle alabileceği aylık ortalama ücretinin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, brüt 2.000TL (İkibinTürkLirası) olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine. 23.11.2016.45

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Kocaali/Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/629 sayı ve 09/11/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Söz konusu yazı ile talep edilen temizlik ekipmanları maliyeti ve amortisman bedellerinin 2.500TL (İkiBinBeşYüzTürkLirası), bir işçinin yol, yemek dahil maliyetinin brüt 2.827,52TL (İkiBinSekizYüzYirmiYediTürkLirasıElliİkiKuruş) olabileceği kanaatimizin ilgili kuruma yazılı olarak bildirilmesine.23.11.2016.45

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 16/11/2016 tarih ve 11186901.02.952.99/2741 sayılı yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazı ile belirttikleri firmalar arasından satın alma ve kiralama amaçlı protokol imzalanmasına uygun olanlarla ilgili kanaatimize istinaden ekte yer alan listenin ilgili kuruma yazılı olarak bildirilmesine.23.11.2016.45

KARAR:5
2011 yılı aidat borçları zaman aşımına girecek olan 28.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.23.11.2016.45

KARAR:6
Emlak sektörünü ilgilendiren Emlak Danışmanlığı Yasası'nın son durumu hakkında Bakanlık nezdinde yapılan çalışmaların detayları ve aşamalarının öğrenilmesi için Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne yazı yazılarak çalışmalar hakkında detaylı bilginin alınmasına ve Komitemize sunulmasına.23.11.2016.45

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.23.11.2016.45

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.23.11.2016.45

Haber Tarihi : 17/12/2016
Paylaş