KARAR:1 
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü'nün rayiç bedel talep ettiği, 22/11/2016 tarih ve 67803372-801.99/2591385 sayılı, Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 25/11/2016 tarih ve 15680096-622.03-E.93952 sayılı yazıları görüşüldü.
Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.08.12.2016.46

KARAR:2
Odamız web sayfası görüş ve öneriler formu aracılığıyla gelen ve Komitemize havale edilen ZEHRA ÖRS'ün 03/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
"Konuyla ilgili Komitemiz tarafından araştırma yapılıp, tarafınıza bilgi verilecektir." şeklindeki açıklamamızın ilgili kişiye bildirilmesine.08.12.2016.46

KARAR:3
Odamız bünyesinde hizmet alınan temizlik hizmetleriyle ilgili Yönetim Kurulu havaleli Genel Sekreterliğin 06.12.2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Söz konusu hizmetle ilgili teklif alınması gereken şartname incelenmiş, uygun görülmüştür. Ekte listesi yer alan firmalardan şartnameye uygun olarak teklif alınarak Yönetim Kurulu'na sunulmasına.08.12.2016.46

KARAR:4
Türk Patent Enstitüsü Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın Bilgi ve Doküman Birimleri Eğitim Semineri hakkında patent işiyle ilgilenen üyelerimize Odamız Sanayi ve Ar-Ge Servisi'nden Gökhan DÜLGEROĞLU tarafından Odamız toplantı salonlarında sunum yapılarak bilgilendirme yapılmasına, etkinlikteki ikramların Komite bütçemizden karşılanmasına.08.12.2016.46

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.12.2016.46

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.08.12.2016.46

Haber Tarihi : 17/12/2016
Paylaş