KARAR:1 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/699 Esas Sayı ve 17/11/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 16/07/2014 ile 17/10/2016 tarihleri arasında çalışan, 2 yıllık mesleki deneyimi bulunan, harita ekibi cihaz operatörü işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.01.12.2016.42

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/216 Esas Sayı ve 16/11/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde Ekim 2002 – 01/01/2015 tarihleri arasında çalışan, 13 yıllık mesleki deneyimi bulunan, kazancı olarak çalışan bir kişinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.01.12.2016.42

KARAR:3
2011 yılı aidat borçları zaman aşımına girecek olan 02.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.01.12.2016.42

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01.12.2016.42

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.03.11.2016.41
Haber Tarihi : 17/12/2016
Paylaş