KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/288 Esas Sayı ve 08/11/2016 tarihli yazısı okunup görüşüldü. 
Dava konusu; yaklaşık 4 yıllık kıdeme sahip satış temsilcisi olarak çalışan kişinin 2016 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı ile yürürlükteki asgari ücret miktarının % 15 fazlası aralığında olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.08.12.2016.44

KARAR:2
2011 yılı aidat borçları zaman aşımına girecek olan 20.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.08.12.2016.44

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.12.2016.44

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.08.12.2016.44
Haber Tarihi : 30/12/2016
Paylaş