KARAR:1
MARKA'ya bağlı illerdeki Odaların ilgili Meslek Komitelerinin katılımıyla ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı'nın iştirakiyle, Şubat ayı içinde "Sigorta Acentelerinin Geleceği" konulu Toplantının yapılmasına ve SAİK'den uygun tarihin alınmasına, bununla birlikte MARKA'ya bağlı illerdeki Odaların ilgili Meslek Komitelerinin davet edilmesi ile ilgili gerekli yazışmaların Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yapılmasına.15.12.2016.47 

KARAR:2
TOBB üyesi olup da KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmayan tüm sektörlerin birleştirici gücü olan Sigorta Acentelerininde destek kredisine dahil edilmesi ile ilgili TOBB'a yazı yazılmasına.15.12.2016.47

KARAR:3 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.15.12.2016.47

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.15.12.2016.47
Haber Tarihi : 30/12/2016
Paylaş