KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2015/1604 Esas sayı ve 14/11/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 16-17 yıldır kaynak ustası olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise 1.400TL (BinDörtYüzTürkLirası) olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.14.12.2016.43

KARAR:2
Firmalar çalışanlarına yönelik kendi firma araçlarıyla personel taşıma hizmeti veren firmaların S plaka alma zorunluluğu gündeme gelmiş olup, konu hakkında komite üyelerimize şifahi şikayetler gelmektedir. Üyelerimizin mağdur olmaması için S plaka almadan kendi firma araçlarıyla çalışanlarına personel taşıma hizmeti vermeleri için Yönetim Kurulumuz tarafından Büyükşehir Belediyesi nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına.14.12.2016.43

KARAR:3
2011 yılı aidat borçları zaman aşımına girecek olan 23.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.14.12.2016.43

KARAR:4
Meslek grubu üyelerimize dağıtılmak üzere Komite bütçemizden karşılanmak üzere yeni yıl hediyesi yaptırılmasına.14.12.2016.43

KARAR:5
Meslek grubu üyelerimize gönderilmek üzere hazırlanan hediyelerin meslek grubumuzun faal üyelerine Odamızın çalıştığı kurye firması ile gönderilmesine. Hediye gönderim bedellerinin komite bütçemizden karşılanmasına.14.12.2016.43

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.12.2016.43

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.14.12.2016.43

Haber Tarihi : 30/12/2016
Paylaş