KARAR:1
Meslek Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere meslek grubu üyelerimizle 2016 Aralık ayı içerisinde 27 Aralık 2016 Salı günü saat 08:30'da Reisoğlu Restoran'da kahvaltılı istişare grup toplantısı düzenlenmesine.
Toplantıya Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özel Kalem Servisi tarafından davet edilmesine.
Söz konusu yemekli istişare toplantısı için meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sms ve e-mail gönderilmesine. Etkinlikle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.20.12.2016.43

KARAR:2
2011 yılı aidat borçları zaman aşımına girecek olan 33.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.20.12.2016.43

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.12.2016.43

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.20.12.2016.43
Haber Tarihi : 30/12/2016
Paylaş