KARAR: 1
Odamız bünyesindeki Sakarya Ticaretini Geliştirme Komisyonunun yapacağı
ilk toplantısına Komitemizce katınılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.29/04/2010.15
KARAR:2                       
İlimizdeki İhracatçılar Birliği temsilciliğinin kapatılmasının gerekçelerinin Yönetim Kurulumuzca araştırılarak grubumuz gümrük komisyonculuğu yapan üyelerine bu gerekçelerin yazılı olarak duyurulması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.29/04/2010.15
KARAR:3
Komitemiz alt sektörü olan  elektronik güvenlik sistemleri işiyle uğraşan üyelerimizin sorunlarının, görüş ve önerilerinin tespit edilerek bir yazı ile T.O.B.B.'un bünyesindeki ilgili sektör meclisine 28.Meslek Komitemiz görüş ve talebi olarak bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 29/04/2010.15
KARAR:4
Komitemiz alt grubu olan emlak komisyonculuğu yapan üyelerinin vermiş olduğu hizmetlere yönelik azami fiyat tarifesinin “alandan % 3 (Yüzdeüç) satandan %3 (Yüzdeüç) olarak tespit edilmiş olup, bu teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına. 29/04/2010.15
KARAR:5
Denizli Ticaret Odasının emlak komisyonculuğu işi yapan üyelerimizin azami fiyat tarifesinin sorulduğu yazısı olup görüşüldü.
Adı geçen Odaya böyle bir fiyat tarifemizin olmadığının bildirilmesine.29/04/2010.15
KARAR:6
Yönetim kurulumuzca komitemize havale edilen rayiç bedel tespiti ile ilgili yazıların EMRULLAH TERZİOĞLU ve  İSMAİL BAŞAVCI   tarafından değerlendirilerek  ilgili mercilere bildirilmesine. 29.04.2010.15
MADDE:7
Dilek ve temenniler dinlendi.29/04/2010.15
Haber Tarihi : 7/5/2010
Paylaş