KARAR: 1
Meslek Komitemizce, 14/04/2010 tarihinde yapılan müşterek meslek komiteleri
toplantısının değerlendirilmesi yapıldı.07.05.2010.17
KARAR:2
Meslek Komitemiz, 06 Mayıs 2010 Perşembe günü, İstanbul CNR EXPO CENTER Fuar Alanında, “ISK-SODEX İstanbul 2010 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Sıhhi Tesisat ve Su Arıtma Teknolojileri Fuarı”na gerçekleştirdiğimiz katılım organizasyonumuzun değerlendirilmesi yapıldı. Yönetim Kurulumuza ve fuara katılan Oda personeline katkılarından dolayı Komitemizce teşekkür edilmesine.07.05.2010.17
KARAR: 3
Komitemizce Mayıs-Haziran ayı içersinde düzenlemeyi düşündüğümüz futbol
turnuvasının değerlendirilmesi yapıldı. Bundan sonraki yıllar için futbol turnuvasının şubat ayı içerinde yapılmasının daha uygun olacağı kararına varıldı.07.05.2010.17
KARAR:4
Komitemizce, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Sakarya
Temsilciliğinin yeni seçilen üyelerine tebrik ziyaretinde bulunulmasına karar verildi. 07.05.2010.17
KARAR:5
K.D.V. ile ilgili Yönetim Kurulumuzun verdiği destekten dolayı teşekkür edilmesine.07.05.2010.17
KARAR:6
05 Haziran 2010 tarihinde başlayacak olan doğalgazcılar haftasının Çevre haftasıyla birleştirilmesi  ve yapacağımız etkinliklerin değerlendirip planlanması için AGDAŞ Gaz Dağıtım A.Ş.                         ile bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir.07.05.2010.17
KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.07.05.2010.17
Haber Tarihi : 12/5/2010
Paylaş