KARAR:1 
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 3. İş Mahkemesi'nin 2016/705 Esas sayı ve 15/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 2016 yılında mermer ustası olarak çalışan birinin alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.12.2016.43

KARAR:2
İlçelerde yapılması planlanan 2017 yılı Meclis Toplantılarının, Meslek Komite Başkanımızın Karasu'lu olması münasebetiyle ilkini Karasu ilçesinde yeni yatırımların yakından takip edilmesi ve ilçedeki yeni iş alanlarının da yakından görülmesi amacıyla Karasu'da yapılması hususunun Yönetim Kurulumuza bildirilmesine.27.12.2016.43

KARAR:3
Mesleki sorunlar tartışıldı.27.12.2016.43

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.27.12.2016.43
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş