KARAR:1 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 19/12/2016 tarih ve 2016/54 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 01/01/2014 ile 31/12/2015 tarihleri arasında yaklaşık 2 yıllık kıdeme sahip şoför olarak çalışan bir kişinin 2015 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.12.01.2017/46

KARAR:2
SGK İl Müdürü ve Sakarya İl Sağlık Müdürüne, Meslek Komitemiz tarafından hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirilmesine, söz konusu ziyaretler için Özel Kalem servisi tarafından randevuların alınmasına.12.01.2017/46

KARAR:3
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.01.2017/46

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.12.01.2017/46
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş