KARAR:1 
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 15.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.09.02.2017/47

KARAR:2
Meslek grubumuzda yer alan medikal firmaların yeni yasal düzenlemeler gereği işlemlerine yardımcı olacak çalıştayın Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı ilgili müdürlüklerinin katılımıyla 2017 yılı Şubat veya Mart ayı içerisinde Odamız toplantı salonunda gerçekleştirilmesine, toplantıdaki ikramların Komite bütçesinden karşılanmasına, çalıştayla ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.09.02.2017/47

KARAR:3
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.02.2017/47

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.09.02.2017/47
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş