KARAR:1 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Karasu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/11/2016 tarih ve 2016/405 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu, bilgileri verilen, 03/11/2016 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren kişinin kaza öncesinde Karasu Meslek Lisesi Elektrik Bölümü mezunu olduğu dikkate alınarak, eğer vefat etmeseydi elde edeceği muhtemel kazançlarının ve gerçek ücretinin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.12.01.2017/45

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Grupel Elektrik Elektronik İnşaat Makina Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin 2 adet fatura tasdiki hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırma ve değerlendirme sonucu yazı konusu Grupel Elektrik Elektronik İnşaat Makina Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin 02.01.2017 tarih ve A 231905 seri sıra nolu ve 26.12.206 tarih A231881 seri sıra nolu faturası piyasa rayiçlerine uygun görülmüş olup fatura tasdikinin Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi'nce yapılmasına.12.01.2017/45

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.01.2017/45

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.12.01.2017/45
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş