KARAR:1 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Akgün Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sayılı fatura tasdiki hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırma ve değerlendirme sonucu yazı konusu Akgün Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19.12.2016 tarih ve AKS2016000005780 nolu faturası piyasa rayiçlerine uygun görülmüş olup fatura tasdikinin Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi'nce yapılmasına.23.12.2016.43
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş