4.Meslek Komitesi 23 Aralık 2016 Cuma Günü Toplantı Kararları

KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen, Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin piliç eti üretimine ilişkin fire ve zayiat oranlarının tespitini talep eden 13.02.2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Konu ile ilgili piliç eti üretimine ilişkin fire ve zayiat oranları ekteki şekilde Komitemiz tarafından tespit edilmiş olup Ticaret ve Belgeler Servisi Tarafından ilgili firmaya bildirilmesine.23.12.2016.43

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Kaynarca Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/243 Esas sayı ve 02/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; davacı, davalı iş yerinde kaynak ustası vasfında çalışmış olup, bu vasıfta görev yapan bir işçinin aylık alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.23.12.2016.43

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.23.12.2016.43

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.23.12.2016.43
19.02.2017
Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya