KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen S.S. Sakarya – Kocaeli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği'nin 20/01/2017 tarih ve 2017/17 sayılı yazısı görüşüldü.
Meslek grubu üyemiz olan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin süt üretimi ve pazarlamasıyla ilgili oldukları süt fiyatlarındaki son aylardaki maliyetle oranlandığında yetersizlikler sebebiyle çekilen üretici sıkıntılarının telafisi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar aracılığıyla verilen Nefes Kredisinden yararlanmaları konusunda Yönetim Kurulumuza sunulmasına ve Yönetim Kurulumuz tarafından Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne arzının uygun olacağına.10.02.2017/45

KARAR:2
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 04.meslek grubu üye listesi görüşüldü.
Meslek Komite üyelerimizce ilgili üyelere ulaşılacak olup, Genel Sekreterlik tarafından askıya alınan üyelerle ilgili çalışma yapılmasına.10.02.2017/45

KARAR:3
İlimiz tarım ve hayvancılığının gelişmesine çok önemli katkıları olan büyük ovaların korunması ve geliştirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu kararınca Tebliğ yayınlanarak bu ovalar koruma kapsamına alınmıştır. İlimizde bu şekilde 5 adet ova mevcuttur. Meslek Komitemiz tarafından bu karar çok olumlu bulunmuştur. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan bu ovaların koordinatları ve nirengi noktalarına bakıldığında bazı eksiklikler olduğu görülmektedir. Konuyla ilgili yeni bir çalışmanın sahada yapılmasının gerekli olduğu hususunun ilgili makamlara iletilmek üzere Yönetim Kurulumuz nezdinde Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.10.02.2017/45

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.02.2017/45

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.10.02.2017/45
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş