KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/815 Esas Sayı ve 07/11/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 13/04/2011 – 13/03/2016 tarihleri arasında yaklaşık 5 yıl kadar satış temsilcisi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok 1.500-TL (BinBeşYüzTürkLirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.03.01.2017/31

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/817 Esas Sayı ve 07/11/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 15/04/2011 – 13/03/2016 tarihleri arasında yaklaşık 5 yıl kadar satış temsilcisi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok 1.500-TL (BinBeşYüzTürkLirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.03.01.2017/31

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/461 Esas Sayı ve 28/11/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 17 yıllık kıdeme sahip satış temsilcisi olarak çalışan bir işçinin 2016 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok 1.700-TL (BinYediYüzTürkLirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.03.01.2017/31

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/1141 Esas Sayı ve 21/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 03/07/2007 – 04/08/2015 tarihleri arasında yaklaşık 8 yıl kadar süpermarkette satılacak malların alımını ve dağıtımını yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok 1.600-TL (BinAltıYüzTürkLirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.03.01.2017/31

KARAR:5
2011 yılı aidat borçları zaman aşımına girecek olan 3.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.03.01.2017/31

KARAR:6
Komite asil üyeliğine davet edilen 2. Sıradaki yedek üyemizin toplantılara katılmaması sebebiyle 3. sıradaki yedek üyemizin komite asil üyesi olarak toplantılarımıza davet edilmesine.03.01.2017/31

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.01.2017/31

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.03.01.2017/31
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş