KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi'nin 2016/573 Esas sayı ve 29/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; yaklaşık 12,5 yıllık kalorifer ve sıhhi tesisat ustası olarak görev yapan bir işçinin aylık alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise asgari ücret miktarının %25 fazlası olabileceği, performansına göre ücretinde artış gösterebileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.01.02.2017/53

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi'nin 2016/1079 Esas sayı ve 23/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 13/05/2014 – 18/06/2016 tarihleri arasında 2 yıl kadar kalorifer ve sıhhi tesisat ustası olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.01.02.2017/53

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi'nin 2016/1041 Esas sayı ve 18/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 19/01/2009 – 18/06/2016 tarihleri arasında, yaklaşık 7,5 yıl kadar, kalorifer ve sıhhi tesisat ustası olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise asgari ücret miktarının %25 fazlası olabileceği, performansına göre ücretinde artış gösterebileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.01.02.2017/53

KARAR:4
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi'nin 2016/1107 Esas sayı ve 18/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 02/04/2008 – 21/09/2016 tarihleri arasında yaklaşık 8,5 yıl kadar şoför olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.01.02.2017/53

KARAR:5
08 Şubat 2017 Çarşamba günü saat:15.00'de Odamız Ali Coşkun konferans salonunda meslek grubu üyelerimizle sektördeki sorunlarımız ve çözümleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine, toplantı ile ilgili meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından toplu mail ile duyuru yapılmasına, etkinlikteki ikramların komite bütçesinden karşılanmasına, etkinlikle ilgili Basın ve Halkla ilişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.01.02.2017/53

KARAR:6
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 07.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.01.02.2017/53

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01.02.2017/53

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.01.02.2017/53
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş