KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/731 Esas Sayı ve 12/12/2016 tarihli yazısı okunup görüşüldü. 
Dava konusu; davalı iş yerinde 26/09/2014 ile 30/05/2016 tarihleri arasında şoför olarak çalışan bir işçinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.05.01.2017/45

KARAR:2
2005 Yılında EPDK'nın akaryakıt istasyonlarına vermiş olduğu 12 yıllık lisansların süresi bitmek üzeredir ve bunların yenilenmesi için süre bitiş tarihinin en geç 2 ay öncesinde lisans yenileme başvurularının yapılması gerekmektedir. Bu süre aşımı durumunda, yeniden lisans çıkarma durumu hasıl olacaktır. Bunun, Meslek Grubu Üyelerimize, Ticaret ve Belgeler Servisimizce hazırlanacak bir duyuru metninin toplu mail yoluyla gönderilerek duyurulmasına.05.01.2017/45

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.01.2017/45

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.05.01.2017/45
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş