KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/890 Esas sayı ve 18/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 08/11/2010 – 28/06/2016 tarihleri arasında mobilya ve tekstil ürünleri şirketinde ustabaşı olarak çalışan şahsın 2016 yılı Haziran ayı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise net 1.650,00TL (BinAltıYüzElliTürkLirası) olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.08.02.2017/44

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 65946185-405 sayılı ve 31.01.2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazı ile talep edilen yatak ve mobilya ticaretindeki anlaşmazlıkların çözümü için İl Tüketici Hakem Heyetinde Odamızı temsilen asil üye olarak meslek grubu üyemiz; İsmet DURAK'ın ve yedek üye olarak Y. Cem SUNMAN'ın ilgili kuruma bildirilmesine.08.02.2017/44

KARAR:3
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 08.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.08.02.2017/44

KARAR:4
Mobilya Sektöründe uygulamaya geçilen %8 KDV oranının kalıcı olarak uygulanmasıyla ilgili Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına ı.08.02.2017/44

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.02.2017/44

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.08.02.2017/44
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş