KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesi'nin 2016/265 Esas sayı ve 31/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 6 yıl kıdemi olan kaynakçı-montaj elemanının 03/10/2015 tarihinde alacağı emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.09.02.2017/45

KARAR:2
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 23.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.09.02.2017/45

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.02.2017/45

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.09.02.2017/45
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş