KARAR:1
09 Şubat 2017 Perşembe günü saat 14:00'te Odamızda TOBB SAİK Başkanı Sn. Hüseyin KASAP'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan "Sigorta Acentelerinin Geleceği" konulu toplantının Odamız Meclis Toplantısı Salonunda yapılmasına, MARKA'ya bağlı Odaların ilgili meslek komitelerinin Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından davet edilmesine, meslek grubu üyelerimizin Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından mail ve sms ile davet edilmesine, söz konusu toplantıdaki ikramların Oda bütçesinden karşılanmasına, toplantıyla ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.19.01.2017/48

KARAR:2
SEPAŞ Genel Müdürü'nün Odamıza yapmış olduğu ziyaret sırasında, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 
MADDE 23– (13) Bu Kanuna göre yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi, sigorta acenteliği faaliyetinde bulunamayacağı gibi ticaret unvanlarında veya herhangi bir belgede, sigorta acenteliği iş ve işlemleriyle uğraştığı izlenimini yaratacak kelime ve işaretler kullanamaz.
(14) Sigorta acenteliği yapmaktan yasaklananlar, sigorta acenteliğiyle ilgili faaliyetlerde çalıştırılamayacakları gibi bu kişilerle her ne şekilde olursa olsun sigorta acenteliği mesleğinin icrası için işbirliği yapılamaz.
MADDE 35 – (20) Bu Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasına aykırı olarak ticarî faaliyette bulunanlar yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; onikinci fıkrasına aykırı davrananlar üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; onüçüncüfıkrasına aykırı olarak sigorta acenteliği yetkilerini veya unvanlarını başka kişilere kullandıranlar ve söz konusu yetki ve unvanları kullananlar beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; sigorta acenteliği yaptığı izlenimini uyandıranlar yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; ondördüncü fıkrasına aykırı hareket edenler ile bu fıkra gereğince sigorta acenteliğiyle ilgili faaliyetlerde çalışmaması gerektiği halde çalışanlar ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
maddeleriyle ilgili ortak çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. İlgili maddelerle hakkında çalışma yapılacağı hususunda SEPAŞ Genel Müdürlüğü'nün bilgilendirilmesine ve ilgili maddeler hakkında Genel Sekreterlik tarafından TOBB nezdinde çalışma yapmasına.19.01.2017/48 

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.19.01.2017/48

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.19.01.2017/48
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş