KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesi'nin 15/12/2016 tarih ve 2016/697 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu, özel bir şirkette idari işler müdürü olarak çalışan bir kişinin 2016 yılında alabileceği emsal ücretin, takribi net 2.500-TL olabileceği kanaatimizin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.24.01.2017/44

KARAR:2
Meslek Komitemizin fabrika ziyaretlerinin devamı olarak Şubat ve Mart ayları içerisinde DAIKIN, BAŞAK TRAKTÖR ve K.K.K. 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı fabrikalarından uygun olan bir fabrikadan Özel Kalem Servisi tarafından randevu alınarak fabrika ziyaretlerinin gerçekleştirilmesine.24.01.2017/44

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.01.2017/44

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.24.01.2017/44
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş