KARAR:1 
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Karapürçek Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 07/12/2016 tarih ve 90064583-1356 sayılı, Ferizli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 12/12/2016 tarih ve 21517564-0-E.509/2428 sayılı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 15/12/2016 tarih ve 69064893-000-14553 sayılı, 13/12/2016 tarih ve 69064893-310.80.01-[54160145356-57]-14394 sayılı, Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü'nün 05/12/2016 tarih ve 60151828-660-13843 sayılı, 05/12/2016 tarih ve 60151828-663.05-13842 sayılı, 12/12/2016 tarih ve 60151828-660-14370 sayılı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 02/12/2016 tarih ve 44119073-756.02-E.38790 sayılı Kamu Hastaneler Birliği 29/12/2016 tarih ve 23916764-869 sayılı yazıları görüşüldü.
Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.19.01.2017/49

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesi'nin 2016/874 Esas sayı, 22/12/2016 tarihli ve 16/01/2017 tekit tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 2016 yılında bir işçinin alabileceği yemek ücretinin, KDV dahil 7,50-TL (YediTürkLirasıElliKuruş) olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.19.01.2017/49

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/1256 Esas sayı ve 26/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 14/05/2012 – 20/09/2016 tarihleri arasında, yaklaşık 4,5 yıl kadar güvenlik görevlisi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, aylık net 1.500,00-TL - 1.600,00-TL (BinBeşYüzTürkLirası ile BinAltıYüzTürkLirası) arasında olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.19.01.2017/49

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/483 Esas sayı ve 13/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 09/10/2013 – 07/11/2015 tarihleri arasında yaklaşık 2 yıl kadar Almanca bilen satış temsilcisi ve müdürü olarak görev yapan bir işçinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, aylık net 2.250,00-TL (İkiBinİkiYüzElliTürkLirası) olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.19.01.2017/49

KARAR:5
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2017/9 Esas sayı ve 06/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 20 yıllık kıdemi bulunan ve davalı işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan kişinin 27/08/2015 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, aylık net 1.700,00-TL - 1.800,00-TL (BinYediYüzTürkLirası ile BinSekizYüzTürkLirası) arasında olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.19.01.2017/49

KARAR:6
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/1021 Esas sayı ve 16/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 18/03/2015 – 28/06/2016 tarihleri arasında yaklaşık 1,5 yıl kadar işçi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, aylık net 1.300,00-TL - 1.400,00-TL (BinÜçYüzTürkLirası ile BinDörtYüzTürkLirası) arasında olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.19.01.2017/49

KARAR:7
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 04.01.2017 tarih ve 152 sayılı Emlak Danışmanlığı Yasa Tasarısı hakkındaki cevabi yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.19.01.2017/49

KARAR:8
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın 06/12/2016 tarih ve 2016/2-014 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.19.01.2017/49

KARAR:9
Odamız satso@satso.org.tr e-posta adresine gelen ve Komitemize havale edilen Fatma İNAN'ın 11/12/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Konuyla ilgili taraflarla görüşme yapılarak, gerekli çalışmaların ve işlemlerin yapılmasına.19.01.2017/49

KARAR:10
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Rıfkı AYDIN'ın 10/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Konuyla ilgili emlak sektöründeki firmaların mağdur oldukları durum hakkında Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.19.01.2017/49

KARAR:11
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.01.2017/49

KARAR:12
Dilek ve temenniler dinlendi.19.01.2017/49

Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş