KARAR:1
Odamıza gelen ve komite havale edilen T.C. Sakarya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/11/2016 tarih ve 65946185-405-E-00020049546 sayılı İl Tüketici Hakem Heyetinin Oluşturulması hakkındaki yazısı görüşüldü.
Yazıya istinaden Sakarya İl Tüketici hakem Heyetinde görev almak üzere kurumumuzu temsilen asil üye olarak meslek grubu üyemiz; Fahri ÖZDEMİR'in ve yedek üye olarak İmdat DELİCAN'ın ilgili kuruma bildirilmesine.22.11.2016

KARAR:2
2011 yılı aidat borçları zaman aşımına girecek olan 31.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.22.11.2016

KARAR:3
Meslek grubu üyelerimizin İŞKUR destekleri hakkında bilgi sahibi olmaları, Tüketici Hakem Heyeti problemleri çözümü için ve Meslek Grubu üyelerimizle istişarede bulunulması amacıyla 2016 Aralık ayı içerisinde yeri ve tarihi daha sonra belirlenmek üzere kahvaltılı toplantı yapılmasına.
Etkinlikle ilgili Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.22.11.2016

KARAR:4
Meslek grubu üyelerimizin talebi üzerine, 05-08 Ocak 2017 tarihleri arasında ABD - Las Vegas'ta gerçekleştirilecek olan CES 2017 Tüketici Elektronik Fuar organizasyonu yerine 27 Şubat 2017 – 02 Mart 2017 tarihinde Barcelona'da gerçekleştirilecek olan Mobil İletişim Teknolojileri Fuarına meslek grubu üyelerimiz ile birlikte katılım sağlanması için yapılacak organizasyonla ilgili Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından araştırma yapılarak Behlül BAYRAK sorumluluğunda çalışmaların yapılmasına, fuarla ilgili meslek grubu üyelerimize toplu mail ile duyuru yapılmasına.22.11.2016

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.22.11.2016

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.22.11.2016


Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş