KARAR:1
Beyaz eşya sektöründe taşralarda servisler olmasına rağmen cep telefonu sektöründe bazı markalarda Türkiye genelinde birkaç tane servisinin olduğu görülmektedir. Bu sebeple cep telefonu satışı yapan meslek grubu üyelerimiz müşterilerine karşı zor durumda kalmakta ve müşteri taleplerini çok uzun süren tamir sürelerinden sonra yerine getirmektedir. Bu sebeple cep telefonu ithal eden firmaların ülke ve il bazında asgari açması gereken servis sayısı hakkında bir zorunluluk olup olmadığı konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.10.02.2017/42

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 65946185-405 sayılı ve 31.01.2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazı ile talep edilen beyaz eşya ve züccaciye ticaretindeki anlaşmazlıkların çözümü için İl Tüketici Hakem Heyetinde Odamızı temsilen, beyaz eşya ticaretindeki anlaşmazlıklar için asil üye olarak meslek grubu üyemiz; Emrah Celal AYDIN'ın ve yedek üye olarak Muhammed AYDIN'ın, züccaciye ticaretindeki anlaşmazlıklar için asil üye olarak meslek grubu üyemiz; Levent ÖZDÜR'ün ve yedek üye olarak Okan ÇELİKER'in ilgili kuruma bildirilmesine.10.02.2017/42

KARAR:3
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 09.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.10.02.2017/42

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.02.2017/42

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.10.02.2017/42
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş