34.Meslek Komitesi 10 Şubat 2017 Cuma Günü Toplantı Kararları

KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesinin 2016/1133 Esas sayı ve 30/01/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 13/03/2015 – 19/07/2016 tarihleri arasında yaklaşık 1,5 yıl kadar mutfak görevlisi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.10.02.2017/45

KARAR:2
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 34.meslek grubu üye listesi görüşüldü.
Genel Sekreterlik tarafından askıya alınan üyelerle ilgili çalışma yapılmasına. Askıya alınan 34. Meslek grubu üyelerinin yetkililerinin yer aldığı listenin Oda Sicil Servisi tarafından komite üyelerimize iletilmesine.10.02.2017/45

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.02.2017/45

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.10.02.2017/45
19.02.2017
Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya