KARAR:1 
Komite üyesi İzzet DÖNMEZ'in meclis üyeliğinden ve meslek komite üyeliğinden istifa etmesiyle ilgili Yönetim Kurulu havaleli dilekçesi görüşüldü.
Boşalan meclis üyeliği ve meslek komite üyeliği sebebiyle sıradaki yedek meclis üyesinin Odamız meclis toplantılarına, sıradaki yedek komite üyesinin komite asil üyesi olarak komite toplantılarımıza davet edilmesine.13.02.2017/44

KARAR:2
2011 yılı aidat borçları zaman aşımına girecek olan 12.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.13.02.2017/44

KARAR:3
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 12.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.13.02.2017/44

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.02.2017/44

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.13.02.2017/44
Haber Tarihi : 19/2/2017
Paylaş