KARAR:1
Yönetmeliğe aykırı şubecilik ve yetkisiz acentelik yapanlarla firmalarla ilgili Komite üyelerimize gelen şifahi şikayetler değerlendirildi.
Söz konusu şikayetle ilgili ekteki evraklarla birlikte TOBB Sigortacılık Müdürlüğüne, Sigorta acenteleri icra komitesine ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Müdürlüğü'ne gerekli incelemelerin yapılması için Odamız Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.16.02.2017/50

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.16.02.2017/50

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.16.02.2017/50
Haber Tarihi : 3/3/2017
Paylaş