KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nun (Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın) 23.01.2017 tarih ve 27827268-000[A-3236-A-3236-E.277 sayılı, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 09/02/2017 tarih ve 2017/321 sayılı yazıları görüşüldü.
İlgili kurumlardan gelen bedel tespit taleplerinin Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından yapılmasına, tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.16.02.2017/50

KARAR:2
2017 yılı itibariyle askı durumuna alınan 28.meslek grubu üye listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.16.02.2017/50

KARAR:3
İlimiz tapu dairelerinde personel azlığı ve uygulanan farklı prosedürler sebebiyle yaşanan sıkıntılar hakkında Komite üyelerimize gelen şifahi şikayetler sebebiyle, sektördeki sıkıntıların giderilmesi için görüşme yapmak üzere İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü'nün ve Sakarya Vergi Dairesi Başkanı'nın ziyaret edilmesine, söz konusu ziyaret için Özel Kalem Servisi tarafından randevu alınmasına.16.02.2017/50

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.02.2017/50

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.16.02.2017/50
Haber Tarihi : 3/3/2017
Paylaş