KARAR:1 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Mehmet Önder SERT'in 03.02.2017 tarihli "Sakarya İli Enerji Raporu" hakkındaki maili görüşüldü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Enerji verimliliği desteklerinin tanıtılması, enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılmasını istemektedir. 
Enerji verimliliği fırsatlarının araştırılması, enerjinin etkin kullanılarak israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması ve çevrenin korunması açısından önemli bir çalışma olacaktır. 
Enerji verimliliği desteklerinin tanıtılması, verimlilik artırıcı projelerin ve enerji kaynaklarının efektif kullanımına ilişkin bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetlerinin Odamız önderliğinde, üyelerimiz, 10. ve 17. Meslek Komiteleri, OSB Müdürlükleri ve diğer STK'ların işbirliği ile yapılacak toplantı ile ilimiz ve ülkemiz açısından enerji verimliliği fırsatlarının araştırılması ve değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Söz konusu toplantının, Sanayi Ar-Ge Servisimizce düzenlenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 28.02.2017/45

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Komite Başkanımız, aynı zamanda S.S. Sahilyolu Karasu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet ÇATALBAŞ'ın 22.02.2017 tarihli yazısı görüşüldü.
Sakarya Baro Başkanlığından, Meslek Komitemizde bulunan yapı kooperatiflerine 07.02.2017 tarihli yazılarla kooperatiflerinde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu bildirilmiştir. (Baro tarafından istenilen sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu anonim şirketler için de geçerlidir.) Komitemize müracaat eden kooperatif yöneticileri, avukatları bulunduğu halde böyle bir yazının Baro tarafından hangi maksatla gönderildiği anlaşılamamıştır. Beyanlarında hukuki işlemlerini zaten avukatlık müessesesi ile görmektedirler. Ayrıca bir kooperatifimizin özel durumu, inşaat işlerini bitirmiş, ferdi mülkiyete geçmiş kooperatif faal durumdadır. Bu durumdaki kooperatifimizin avukatlık sözleşmesi ile mükellefiyetinin olup olmayacağı hususunda, yapı kooperatiflerinde bu mecburiyetin kaldırılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması hususunda Genel Sekreterlikçe çalışma yapılmasına.28.02.2017/45

KARAR:3
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü K Yetki Belgesi Daire Başkanlığına araç muayenelerinin yapıldığı tarihin Bakanlığın tanıdığı yasal sürede asgari kapasitenin tamamlanması için ihbar sisteminin etkinleştirilerek belge sahibine yazılı ihbar edilmesi hususu ve K1 Yetki Belgesin iptali yerine vergi usul kanunundaki gecikme zammı oranında para cezası ile düzeltilmesi hususunun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Ticaret ve Belgeler Servisimizce yazılacak yazı ile ilgili resmi kurumlardan talep edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 28.02.2017/45

KARAR:4 
Mesleki sorunlar tartışıldı.28.02.2017/45

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.28.02.2017/45
Haber Tarihi : 10/3/2017
Paylaş